Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

"Sukcesywna dostawa worków na odpady"

zamawiający: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin Sp. z o.o
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 3/2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 6 grudnia 2021  15:00
przyczyna unieważnienia: do pobrania poniżej 

zamówienie na:

Dostawa ładowarki teleskopowej

zamawiający: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin Sp. z o.o
tryb zamówienia: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
nr sprawy: RZUOK_ZP02/2021
wartość: przekracza 130 000 zł netto
termin składania ofert: 15 listopada 2021  06:00
przyczyna unieważnienia: do pobrania poniżej 

zamówienie na:

Zakup i dostawa sprawnego technicznie samochodu ciężarowego, dwuosiowego ok. 12t DMC

zamawiający: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 'RYPIN' Sp. z o.o.
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2021
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 30 września 2021  12:00
przyczyna unieważnienia: do pobrania poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)