Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do budynków Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin sp. z o. o. w latach 2020-2021

zamawiający: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych RYPIN sp. z o.o
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 3/2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 20 września 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Puszcza Miejska 26.09.2019 r Wszyscy Wykonawcy Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin sp. z o.o. zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego nr 3/2019 Dostawa energii elektrycznej do budynków Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin sp. z o. o. w latach 2020-2021 w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego unieważniam Zapytanie Ofertowe. Prezes Zarządu Witold Zarębski.  

zamówienie na:

Mobilny przesiewacz bębnowy do przesiewania stabilizatu oraz kompostu

zamawiający: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych RYPIN sp. z o.o
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 2/2019
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 30 sierpnia 2019  15:00
przyczyna unieważnienia: Puszcza Miejska 03.09.2019 r Wszyscy Wykonawcy Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin sp. z o.o. zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego nr 2/2019 Mobilny przesiewacz bębnowy do przesiewania stabilizatu oraz kompostu w wyznaczonym terminie wpłynęła oferta firmy : AGREX-ECO Sp. z o. o. , 02-844 Warszawa, ul Puławska 469, która przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego unieważniam Zapytanie Ofertowe. Prezes Zarządu Witold Zarębski. 

zamówienie na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja energetyczna - pozostałość z sortowania odpadów opakowaniowych selektywna zbiórka, oraz z separatora powietrznego) do produkcji paliwa alternatywnego.

zamawiający: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych RYPIN sp. z o.o
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1/2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 30 czerwca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Puszcza Miejska 01.07.2019 r Wszyscy Wykonawcy Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin" sp. z o.o. zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego nr 1/2019 "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja energetyczna - pozostałość z sortowania odpadów opakowaniowych selektywna zbiórka, oraz z separatora powietrznego) do produkcji paliwa alternatywnego" w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego unieważniam Zapytanie Ofertowe. Prezes Zarządu Witold Zarębski. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)