Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania spraw:
  1. Sprawy przyjmowane są w formie ustnej (w tym drogą telefoniczną) oraz pisemnej (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail).
  2. Każda sprawa rozpatrywana i rozwiązywana jest bez żadnej zwłoki. W przypadku osobistego kontaktu większość spraw załatwiana jest na miejscu.
  3. Pisemne odpowiedzi przesyłane są niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia wpływu pisma do Spółki.
  4. Podstawą do świadczenia i rozliczenia usług w zakresie odbioru i transportu odpadów jest cennik usług oraz podpisane umowy z klientami.
  5. Faktury wystawiane są w okresach miesięcznych lub po wykonaniu usługi.
  6. Płatności wynikające z faktur mogą być wykonywane:
    - przelewem,
    - gotówką w kasie.

metryczka


Wytworzył: Piotr Cieszyński (21 października 2010)
Opublikował: Piotr Cieszyński (22 października 2010, 11:33:16)
Podmiot udostępniający: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin sp. z o.o

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8626